Gerelateerde afbeelding

Onze garantie dekt defecten in materiaal, defecten in vakmanschap onder normale gebruiksomstandigheden.

Het product moet in de originele verpakking zitten. De klant moet een Return Merchant Authorization (RMA) aanvragen met daarin het exacte technische probleem en onder welke voorwaarde het is gebeurd. Alle documenten of accessoires die bij het product zijn geleverd, moeten in het pakket worden opgenomen. Klant retourneert het pakket op zijn kosten.
Het bedrijf zal het product kosteloos repareren zodra de technische afdeling bevestigt dat het defect zich voordoet onder normale gebruiksomstandigheden. Het bedrijf repareert kapotte onderdelen van een product met nieuwe of vervangende onderdelen. Het product kan worden omgeruild voor een nieuw product. Het bedrijf stuurt het vaste of nieuwe artikel gratis terug naar de klant.

De garantieperiode voor fysieke goederen is 15 maanden vanaf de aankoopdatum.

> Garantie dekt niet:

Schade van een product als gevolg van:
– Nalatigheid
– Ongeautoriseerde wijziging van het product
- Natuurramp
– Diefstal of verlies van het product

AANMELDEN / REGISTREREN